Korraldustiim


Raul Aarma – Võistluste direktor

Pirje Koll – sekretariaadi ülem

Helju Kärner – med.teenistus

Indrek Juhanson – elektroonne ajavõtt

Kristen Kivistik – teleproduktsioon

Madis Kivilo – päevajuht-teadustaja

Allar Tõnissaar – telekommentaator

Sigvard Kukk – telekommentaator

Urmas Karlson – telekommentaator

 

 

 

Lauri Peil – telekommentaator